Taalcursussen Berlitz Seminars Pricing Contact
 
Power Class - Dutch for Beginners

Morning Class

Group - Morning Class

Veel mensen vinden het leren in groepsverband niet alleen erg gezellig, het motiveert hen ook extra. Iedereen die de flexibiliteit en succeskansen van een groep op prijs stelt en snel vooruitgang wil boeken, vindt precies wat hij zoekt bij de groepslessen Nederlands beginners.

Programma:

 • 2 ochtenden per week groepslessen Nederlands van 9.45 uur tot 12.00 uur gedurende 5 weken (maandag en donderdag)
 • Het aantal cursisten bedraagt minimaal 4 en maximaal 9 personen
 • Een goedkoop en prettig alternatief 
 • Profiteer van de inbreng van medestudenten die hetzelfde doel willen bereiken 
 • Homogene groepen 
 • De cursussen beginnen op de data vermeld in het cursusrooster 
 • CEF-A niveau
 • Start data 20/04/15, 14/09/15

Nederlands beginners ochtend maart (4 - 9 deelnemers) - voorwaarden:

 • 4 - 9 deelnemers : 30 lessen
 • 3 deelnemers: 21 lessen
 • 2 deelnemers: 15 lessen
 • 1 deelnemer: geannuleerd

In het belang van de leerlingen kan Berlitz bepaalde klassen schrappen of verenigen, indien het aantal deelnemers onvoldoende is, of een klas opsplitsen indien ze te talrijk is. Als het aantal deelnemers lager ligt dan het minimumaantal vereist om de gekozen opleiding te starten, zal Berlitz het aantal cursussen aanpassen in functie van het aantal deelnemers. Berlitz kan ook een leerling overzetten naar een andere groep, als deze beter geschikt is voor zijn niveau.

*Groepcursussen vinden plaats op door de school vastgestelde dagen en uren. Deze lessen kunnen noch uitgesteld noch terugbetaald worden. De lessen die samenvallen met een wettelijke feesdag worden opgeschoven.

Boekingsquery:

Beschikbaarheid 1 Cursus beschikbaar
Locatie zoeken
Taal zoeken
 
Zoeken