Taalcursussen in groep: Club Avond

Avondgroepen

Veel mensen vinden het leren in groepsverband niet alleen erg gezellig, het motiveert hen ook extra. Iedereen die de flexibiliteit en succeskansen van een groep op prijs stelt en snel vooruitgang wil boeken, vindt precies wat hij zoekt bij de groepslessen Avond Class.

Programma:

 • 1 avond met 3 groepslessen per week van 18.45 tot 21.00 gedurende 10 weken
 • Het aantal cursisten bedraagt minimaal 5 en maximaal 8 
 • Taal: Nederlands, Frans, Duits, Spaans en Italiaans voor totale beginners
 • Taal: Zakelijk Engels voor gevorderde niveaus
 • Een goedkoop en prettig alternatief 
 • Profiteer van de inbreng van medestudenten die hetzelfde doel willen bereiken 
 • Homogene groepen

De cursussen beginnen op de data vermeld in het cursusrooster

In het belang van de leerlingen kan Berlitz bepaalde klassen schrappen of verenigen, indien het aantal deelnemers onvoldoende is, of een klas opsplitsen indien ze te talrijk is. Als het aantal deelnemers lager ligt dan het minimumaantal vereist om de gekozen opleiding te starten, zal Berlitz het aantal cursussen aanpassen in functie van het aantal deelnemers.Berlitz kan ook een leerling overzetten naar een andere groep, als deze beter geschikt is voor zijn niveau.

Avond Class (5 - 8 participants) - voorwaarden:

 • 5- 8 deelnemers: 30 lessen (10 weken)
 • 4 deelnemers : 24 lessen (8 weken)
 • 3 deelnemers: 18 lessen (6 weken)
 • 2 deelnemers: 16 lessen via Berlitz Virtual Classroom (8 weken - van 18.45 tot 20.15)
 • 1 deelnemer: 3 maanden eBerlitz - CyberTeachers licentie inclusief 12 telefoon / Skype lessen

*Groepcursussen vinden plaats op door de school vastgestelde dagen en uren. Deze lessen kunnen noch uitgesteld noch terugbetaald worden. De lessen die samenvallen met een wettelijke feesdag worden opgeschoven.