Kids & Teens Global Leadership Training eBerlitz - Online leren Boek Online
 
Berlitz-gesprekvaardighedenstest

Berlitz-gesprekvaardighedenstest (Berlitz Test of Speaking skills)

De Berlitz Test of Speaking Skills werd ontworpen voor organisaties die een erkende en betrouwbare manier nodig hebben om de mondelinge taalvaardigheid van hun potentiële of huidige werknemers te beoordelen. De meertalige aard van de Berlitz Test of Speaking Skills zorgt ervoor dat hij kan worden afgelegd in meerdere talen. De ontwikkeling van de Berlitz Test of Speaking Skills was een samenwerkingsproject van de universiteit van Illinois in Urbana-Champaign (VS) en Berlitz International, Inc.

De Berlitz Test of Speaking Skills is een individueel telefoongesprek met een opgeleide Berlitz-beoordelaar. In dit gesprek gaan de beoordelaar en de geteste persoon een conversatie aan over zowel algemene onderwerpen als zakelijke onderwerpen met betrekking tot de werkplek. De beoordelaar bepaalt een context voor de conversatie en stelt vragen die de geteste persoon toelaten om zijn mondelinge vaardigheid in de doeltaal aan te tonen. Een Berlitz Test of Speaking Skills-score zal door de beoordelaar worden toegekend na het afsluiten van de test.  

Een Berlitz Test of Speaking Skills-score is van nut voor het nemen van personeelsbeslissingen. De Berlitz Test of Speaking Skills stelt organisaties in staat om beslissingen te nemen met betrekking tot het aanwerven en promoveren van werknemers, opleidingen op het werk, overzeese opdrachten en taaltraining.

Om het bestaan te erkennen van de vele verschillende taalvarianten binnen een bepaalde taal en om de geteste personen in staat te stellen te functioneren in een zo ruim mogelijke zakelijke context, staat de Berlitz Test of Speaking Skills meer dan één standaard toe in de test, zolang het gebruik door de geteste persoon van varianten de communicatie niet belemmert.

Het afleggen van de Berlitz Test of Speaking Skills zou 20 minuten moeten duren, maar hangt een beetje af van de vaardigheid van de geteste persoon. Over het algemeen geldt dat hoe hoger de vaardigheidsgraad van de kandidaat is, hoe langer het duurt om de Berlitz Test of Speaking Skills af te leggen.