ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

REGLEMENT: Berlitz Schools of Languages BV

 1. Vanaf de inschrijving van de cursist zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van toepassing. Hiervan kan alleen afgeweken worden door een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst, ondertekend door beide partijen.
 2. De privé- en groepslessen i.e. cursusgeld en materiaalkosten worden betaald bij de inschrijving. Wat de bedrijven betreft, zal de factuur bij ontvangst van het getekende opleidingsvoorstel/de getekende offerte afgeleverd worden. Facturen aan bedrijven dienen binnen 30 dagen na aanvang van de eerste les betaald te zijn.
 3. Het bij de inschrijving toegepaste tarief blijft gedurende 3 maanden van kracht. Na afloop van deze termijn kunnen de resterende lessen onderhevig zijn aan een prijsverhoging. Voor offerteprijzen geldt dezelfde termijn van 3 maanden vanaf de offertedatum.
 4. Cursisten kunnen een face-to-face privé-les reserveren indien zij het secretariaat van de school hiervan op de hoogte brengen minimaal 1 week voorafgaand aan de feitelijke lesdag.
 5. Betreffende de face-to-face privé-lessen (met uitzondering van de telefoonlessen) hebben de cursisten de mogelijkheid sommige lessen af te zeggen of uit te stellen, mits zij het secretariaat van de school hiervan uitsluitend via email op de hoogte brengen op de dag die vier kalenderdagen aan de feitelijke lesdag voorafgaat, uiterlijk om 14 uur, b.v. uiterlijk op maandag voor 14 uur voor de les op vrijdag.  De privé-lessen via Berlitz Virtual Classroom kunnen geannuleerd of uitgesteld worden via bvc@berlitzeu.com op de laatste werkdag voor de les ten laatste om 13 uur. Elke privé-les (face-to-face of Berlitz Virtual Classroom) die zonder opzegging gemist werd, kan niet ingehaald worden. Na 2 opeenvolgende afwezigheden zonder opzegging kan het lesrooster, voorzien voor de face-to-face privé-lessen, geschorst worden in het belang van de cursist. Op verzoek van de cursist of van zijn bedrijf kan de waarde van de face-to-face privé-lessen die niet opgenomen werden, overgebracht worden naar iedere andere school van de BERLITZ groep, onder voorbehoud van de toepassing door de nieuwe school van een lokaal tarief. De waarde van de lessen die niet genomen werden, kan eveneens terugbetaald worden, voor zover dit binnen 6 maanden na de inschrijvingsdatum bij aangetekende brief aangevraagd werd en verminderd met € 100 van forfaitaire administratieve kosten.
 6. De groepslessen (face-to-face of Berlitz Virtual Classroom) worden op de door BERLITZ vastgelegde dagen en uren gegeven en kunnen in geen geval uitgesteld of terugbetaald worden. De lessen die samenvallen met een wettelijke feestdag worden opgeschoven. Als het minimum  aantal deelnemers bij een groepscursus niet gehaald wordt, dan kan er een alternatief worden aangeboden. BERLITZ kan in het belang van de cursisten sommige klassen afschaffen of samenvoegen, wanneer het aantal deelnemers ontoereikend is, of klassen splitsen, wanneer het aantal deelnemers te hoog is. BERLITZ kan eveneens een cursist overplaatsen naar een andere klas die beter bij diens niveau past.
 7. Om de cursisten vertrouwd te maken met diverse soorten uitspraken kunnen de lessen door verschillende leraren gegeven worden.
 8. Iedere face-to-face of Berlitz Virtual Classroom les zal 45 minuten duren, met inbegrip van een pauze van 5 minuten.
 9. Iedere telefoonles  duurt 30 minuten. De telefoonles kan via Netplanning geannuleerd worden tot 6 uur voor aanvang.
 10. Klachtenprocedure : elke klacht wordt schriftelijk ingediend via info@berlitz.nl. Binnen de 48 uur wordt een bewijs van ontvangst gestuurd. Berlitz streeft ernaar om binnen de 4 weken de klacht volledig af te handelen. Elke klacht zal vertrouwelijk worden behandeld. Berlitz voorziet in een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde partij te weten Koenen & Co Nederland. Het oordeel van deze derde partij is bindend. Elke klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor een termijn van 10 jaar  bewaard.
 11. Reclame: Berlitz gebruikt en verwerkt de persoonsgegevens van iedere klant voor haar eigen promotiedoeleinden door klanten informatie te sturen over producten of diensten die vergelijkbaar zijn met wat de klant eerder heeft besteld of geboekt. Te allen tijde kan de klant zijn toestemming voor dit gebruik van zijn of haar gegevens  intrekken door een e-mail te sturen naar info@berlitz.nl met in het onderwerp "Gegevensbescherming". De gegevens van de klant zullen dan worden verwijderd.

Berlitz School

Taalschool Maastricht

Sint Pieterskade 26D

6212 AD Maastricht

Telefoon: +31(0)43 711 38 40

Contact

Taalschool Amsterdam

Weerdestein 205A

1083 GN Amsterdam

Telefoon: +31(0)20 622 13 75

Contact

Taalschool Den Haag

Koninginnegracht 60

2514 AE Den Haag

Telefoon: +31(0)70 8911 159

Contact

Taalschool Rotterdam

Westblaak 194

3012 KN Rotterdam

Telefoon: +31(0)10 8106 008

Contact